Åkeri statestik

Här har jag hämtat statistik från SCB om åkerier.

”15 200 åkeriföretag med 51 200 anställda och 43 000 lastbilar omsatte 57
miljarder år 2001. Mer än hälften av åkerierna är enbilsåkare och över 40% är
registrerade som personliga företag.

Drygt 80% av rörelseintäkterna kommer från
åkerier med 50 anställda och färre. De åkerier som äger 1-5 Y-märkta lastbilar står
för hälften av hela lastbilsflottan i yrkesmässig trafik.”

Det är viktigt med småföretagare, åtminstone inom transportsektorn.